Noesis

Onderzoek wijst uit dat in Nederland circa 8,6 miljoen inwoners regelmatig geluidsoverlast ondervinden, dit leidt tot deels ernstige gezondheidsklachten.

Noesis akoestische technologie biedt overheden en bedrijven de mogelijkheid om makkelijker en goedkoper geluid te kunnen meten. Hierdoor kunnen oorzaken beter in kaart worden gebracht en gerichter maatregelen worden genomen tegen geluidsoverlast. Hiermee kan Noesis een belangrijke rol spelen op het gebied van preventie van gezondheidsklachten.

Het project Noesis heeft als doel om de Noesis akoestische technologie door te ontwikkelen, als opstap naar marktintroductie. Connection Systems werkt in dit project samen met partners Noesis Network (www.noesis.network), Appbakkers (www.appbakkers.nl) en HHMC.

Gedurende het project zullen specifieke akoestische toepassingen onder reële omstandigheden worden getest en gedemonstreerd. Het betreft use cases op het gebied van geluidsoverlast (verkeerslawaai, laagfrequent geluid, burenlawaai en geluid van windmolens) en use cases voor impulsdetectie en drone detectie.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Kees den Hollander (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Het onderzoeksproject Noesis (OOST-00010) is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO Oost 2021-2027).